Проведення громадських слухань

На розгляд подається Генеральний план с. Поздимир, розроблений на підставі рішення Поздимирської сільської ради від 22 вересня 2016 року № 8-7/VІІ.

rnrn

Документація розроблена відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування» та інших законодавчих нормативних документів із врахуванням планувальних рішень Схем планування області та району, проведених обстежень та аналізу існуючої містобудівної ситуації, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

rnrn

Замовник проекту: Поздимирська сільська рада

rnrn

Розробник проекту: Львівський ДІПМ «Містпроект»

rnrn

Громадські слухання відбудуться 19 червня 2018 року о 14.00 год. в приміщенні Поздимирської сільської ради.

rnrn

Пропозиції громадськості подаються в письмовій формі (згідно п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011 р. № 555 « Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні») до Поздимирської сільської ради.

rnrn

Пропозиції громадськості подаються обгрунтованими, з посиланням на положення відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил.

 

                                                          

 
                                                            УКРАЇНА
Поздимирська сільська рада
Радехівського району Львівської області
30 сесія 7 демократичного скликання

РІШЕННЯ 30-1 / УІІ
 від 09 листопада 2018 року
Про затвердження Генерального плану 
села Поздимир Радехівського району Львівської  області
 
Розглянувши матеріали проекту нового Генерального плану села Поздимир розробленого ДП ДІПМ «Містопроект», враховуючи пропозиції громадських слухань щодо врахування громадських інтересів, беручи до уваги Протокол архітектурно-містобудівної ради при департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації щодо розгляду Генерального плану с. Поздимир Радехівського району від 25.10.2018 року, яким містобудівна документація рекомендується після доопрацювання для розгляду та затвердження на сесії Поздимирської сільської ради та керуючись пунктом 42 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 17, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 12 Закону України «Про основи містобудування», Поздимирська сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити генеральний план села Поздимир Радехівського району Львівської області, розроблений ДП ДІПМ «Містопроект». 
2. Вважати таким, що втратив чинність генеральний план села Поздимир, розроблений  в 1984 році Львівським філіалом УДІПМ «Діпроміст».
3. Виконавчому комітету Поздимирської сільської ради оприлюднити на веб-сайті сільської ради генеральний план села Поздимир та розмістити матеріали генерального плану в загальнодоступному місці у приміщенні сільської ради. 
4. Виконавчому комітету Поздимирської сільської ради відповідно до затвердженого генерального плану розробляти містобудівну документацію з реалізації та уточнення положень генерального плану села Поздимир. 
           5. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному                веб-сайті Поздимирської сільської  ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну депутатську комісію з питань екології, будівництва та земельних ресурсів ( голова  С.А.Молчаницький).
           

                 Сільський  голова                                    П.В.Гвоздь   

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *