ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території для будівництва та обслуговування об’єктів виробничо-складської забудови по вулиці Б. Хмельницького в с. Поздимир Радехівського району Львівської області

  1. Замовник СЕО:  Поздимирська сільська рада.
  2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:   Детальний план території, розроблений ТзОВ «Карпати Арх-Проект» на підставі рішення Поздимирської сільської ради від 23.01.2019 р.  № 34-6/VII «Про визначення переліку земельних ділянок для продажу на земельних торгах у формі аукціону та надання дозволу на виготовлення відповідної землевпорядної документації», є містобудівною документацією, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території земельної ділянки в межах села Поздимир,  для будівництва та обслуговування будівель та споруд виробничо-складського призначення.

Детальний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування організації інженерно - транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою території проектування, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології (якщо вони присутні).

Завданнями проекту Детального плану території(ДПТ) є:

• обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

• урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

• обґрунтування та визначення території проектування для містобудівних потреб;

• забезпечення раціонального використання території;

• визначення на території проектування особливих функціональних зон, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання, розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання території.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

Детальний план територій, який згідно зі ст. 19, зокрема, визначає:

• функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;          

• містобудівні умови та обмеження;

• потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

• доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

• черговість та обсяги інженерної підготовки території;

• систему інженерних мереж;

• порядок організації транспортного і пішохідного руху;

• порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

• межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів.

1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Згідно з ДСП 173-96 «Державні санітарні норми і правила забудови населених пунктів» детальним планом території передбачено розміщення об’єктів виробничо-складського призначення з санітарно-захисно зоною до існуючої житлової забудови 50 м.

б) для територій з природоохоронним статусом: в межах детального планування відсутні території з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: не спричинятимуть транскордонних наслідків на довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено: виробничо-складські будівлі V класу небезпеки (СЗЗ-50м), а на сусідніх ділянках розміщені виробничі підприємства IV-V класу (СЗЗ-50-100 м), згідно генерального плану с. Поздимир.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: не потребує додаткових досліджень.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування: З метою поліпшення навколишнього природного середовища встановлюються санітарно-захисні зони від об’єктів виробничо-складської забудови, охоронні зони від інженерних мереж та червоні лінії вулиць.

  1. . Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: 80216, вул. Потічна, буд. 5, Радехівський р-н, Львівська обл.,  тел (03-255)-72415, E-mail: pozdumur.rada@gmail.com  

Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує Поздимирська сільська рада.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Поздимирської сільської ради з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. 

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 15 днів з дня її оприлюднення.

Органи з питань охорони навколишнього природнього середовища та з питань охорони здоров’я щодо проекту документа державного значення місцевого рівня надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Поздимирська сільська рада забезпечує складання звіту про стратегічну екологічну оцінку після врахування зауважень і пропозицій, отриманих у процесі громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та наданих органами, з питань охорони навколишнього природнього середовища та з питань охорони здоров’я.

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *