Сесії сільської ради

 

                                                            УКРАЇНА

Поздимирська сільська рада

Радехівського району Львівської області

30 сесія 7 демократичного скликання

 

РІШЕННЯ 30-1 / УІІ

 від 09 листопада 2018 року

Про затвердження Генерального плану

села Поздимир Радехівського району Львівської  області

 

Розглянувши матеріали проекту нового Генерального плану села Поздимир розробленого Державним підприємством ДІПМ «Містпроект», враховуючи пропозиції громадських слухань з метою забезпечення планомірного економічного обгрунтованого і комплексного розвитку села Поздимир, беручи до уваги Протокол архітектурно-містобудівної ради щодо розгляду Генерального плану с. Поздимир Радехівського району від 25.10.2018 року, яким містобудівна документація рекомендується після доопрацювання для розгляду та затвердження на сесії Поздимирської сільської ради відповідно до чинного законодавства,  тому керуючись пунктом 42 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 16, 17, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 12 Закону України «Про основи містобудування», враховуючи пропозиції  постійних депутатських комісій,  Поздимирська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Генеральний план села Поздимир Радехівського району Львівської області, розроблений Державним підприємством ДІПМ «Містпроект»,

2. Вважати таким, що втратив чинність Генеральний план села Поздимир, розроблений  в 1984 році Львівським філіалом Українського державного інституту проектування міст.

3. Встановити, що містобудівна документація з планування територій                    села Поздимир, розроблена та затверджена до набрання чинності цим рішенням, діє в частині, що не суперечить Генеральному плану села Поздимир, затвердженому згідно із пунктом 1 цього рішення.

4. Виконавчому комітету Поздимирської сільської ради вжити заходів щодо розроблення містобудівної документації з реалізації та уточнення положень Генерального плану села Поздимир.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну депутатську комісію з питань екології, будівництва та земельних ресурсів ( голова  С.А.Молчаницький).

           6. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному                веб-сайті Поздимирської сільської  ради.

 

 

                 Сільський  голова                                    П.В.Гвоздь                    

                                                                                                                                                                         

                                                       УКРАЇНА

                                                           Поздимирська сільська рада

                                  Радехівського району Львівської області

                                                 25 сесія 7 демократичного скликання

 

                                                        РІШЕННЯ     № 25-9 / VII

 

від 07 червня  2018 року

 

Про відмову у наданні дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки для будівництва індивідуального житлового

будинку і господарських будівель.

 

Розглянувши заяви про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних житлових будинків і господарських будівель, керуючись ст.26, 31 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, беручи до уваги висновок комісії з питань екології, будівництва та земельних ресурсів, Поздимирська сільська рада

 

                                     В И Р І Ш И Л А :

 

1.В зв’язку з відсутністю вільних земель для будівництва індивідуальних

   житлових будинків відмовити громадянам:

                         Шульган Марії Петрівні;

                         Канціру Андрію Володимировичу;

                         Шоп’яку Ігору Степановичу;

   у наданні дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення

   земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків і

   господарських будівель.

3.Рекомендувати вищевказаним громадянам повторно звернутися з заявами

   після виготовлення генерального плану .                                                                                        

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань

    екології, будівництва та земельних ресурсів.

                          

 

                   Сільський голова                                            П.В.Гвоздь

 

 

 

 

УКРАЇНА

Поздимирська сільська рада Радехівського району

Львівської області

с. Поздимир вул. Потічна, 5  телефон 7-24-15

pozdumur.rada@gmail.com

9 сесія  7демократичного скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я  9 - 2 / УІІ

                                                       Від  19 листопада 2016 року                                                                                                             

 

Про відмову  у наданні дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель та споруд

 

       Розглянувши  заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  для будівництва індивідуальних житлових будинків, керуючись ст. 26,31 Закону України

« Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновок  постійної депутатської комісії   з питань екології , будівництва та земельних ресурсів ,  сесія Поздимирської сільської ради

В И Р І Ш И ЛА:

1. У зв"язку з відсутністю  вільних земельних ділянок  для будівництва            

 індивідуальних житлових будинків  відмовити  громадянам:

     Голько Ірині Ярославівні ;

    Гук  Василю Олеговичу ;

                Покотило Роману Васильовичу ;

                     Шульгану Юрію Володимировичу ;

                          Фіялковському  Степану Дмитровичу ;

       Голько  Надії  Зіновіївні ;

            Кравчук  Мар”яні  Романівні ;

    Гук Софії  Василівні ;

                  Федірко Роману Богдановичу ;

               Назарко  Наталії  Григорівні ;

          Голько  Ігору Павловичу ;

                      Новосаду Анатолію Євгеновичу ;

            Микитин Надії  Романівні ;

              Галясок  Ользі  Василівні ;

                Демчуку Тарасу Івановичу ;

           Гвоздь Ігору  Петровичу ;

              Демчуку Петру Івановичу ;

                    Віхоть  Богдану Богдановичу ;

                 Лах  Михайлу  Степановичу ;

               Лах  Роману  Степановичу ;

                 Гардзілевич Олені Олегівні ;

                       Гвоздь Володимиру  Петровичу ;

              Трачик  Христині  Олегівні ;

у наданні дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  для будівництва житлових будинків і господарських будівель .

2. Рекомендувати  вищевказаним  громадянам повторно звернутися з заявами після  виготовлення детального плану території  кварталу житлової  забудови.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, будівництва та земельних ресурсів.      

 

Сільський голова                                                П.В.Гвоздь

 

 

УКРАЇНА

Поздимирська сільська рада

Радехівського району Львівської області

8 сесія 7 демократичного скликання

РІШЕННЯ     № 8-4  /VII

від 22 вересня  2016 року

 

Про відмову у наданні дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки для будівництва індивідуального житлового

будинку і господарських будівель.

 

Розглянувши  заяви про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних житлових будинків і господарських будівель, керуючись ст.26, 31 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, беручи до уваги  висновок  комісії з питань екології, будівництва та земельних ресурсів, Поздимирська сільська рада

 

                                     В И Р І Ш И Л А :

 

1.В зв”язку з відсутністю вільних земель для будівництва індивідуальних

   житлових будинків відмовити громадянам:

Радай Ярині Григорівні;

    Бойко Вікторії  Вікторівні;
        Шоп”яку  Ігору Степановичу;

        Хімко Василю  Григоровичу;

             Шоп”яку  Роману  Степановичу;

                   Підгайному Роману  Васильовичу;

                 Підгайному Назару  Васильовичу;

      Сироїду Юрію Петровичу;

                Глущенко Василю Васильовичу;

           Гнатіву Роману Андрійовичу;

       Голько  Івану Григоровичу;

          Збишко  Христині  Андріївні;

          Царик Назару Васильовичу;

        Приходько Зоряні  Ігорівні;

 Рис Ірині  Григорівні

у наданні дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення

   земельних ділянок для будівництва  індивідуальних  житлових будинків і

   господарських будівель.

3.Рекомендувати вищевказаним громадянам  повторно звернутися з заявами

   після виготовлення детального плану території кварталу житлової 

   забудови.                                                                                       

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань

    екології, будівництва та земельних ресурсів.

 

                                                   Сільський голова                                  П.В.Гвоздь

 

 

 

УКРАЇНА

Поздимирська сільська рада

Радехівського району Львівської області

5 сесія 7 демократичного скликання

 

РІШЕННЯ     № 5-7/ VII

від 26 квітня 2016 року

 

Про затвердження Правил Благоустрою,

забезпечення чистоти та порядку

на території Поздимирської  сільської ради

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись п.п. 44 ч. 1 ст. 26, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10, ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень на території Поздимирської сільської ради, сесія  сільської ради :

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити Правила Благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території Поздимирської сільської ради (Додаток 1)
  2. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову.

 

 Сільський голова                                     П.В.Гвоздь

 

Додаток 1

V  сесії VII скликання

Поздимирської сільської ради від 26.04.2016 р.

 

П Р А В И Л А

Благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території Поздимирської сільської ради

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила благоустрою території населеного пункту (далі - Правила) - регуляторний акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою.

Терміни, що вживаються в Правилах, тлумачаться відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Ці Правила визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою території Поздимирськоїсільської ради і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Правила благоустрою базуються на наступних принципах:

-          дбайливого ставлення до об’єктів благоустрою;

-          участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов’язаних з благоустроєм території села;

-          обов’язкового виконання суб’єктами благоустрою вимог цих Правил;

-          організації належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

-          створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

Порушення вимог цих Правил тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність фізичних, юридичних та посадових осіб згідно з вимогами чинного законодавства.

Ці Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері у порядку, встановленому чинним законодавством.

Розділ ІІ

СФЕРА ДІЇ ПРАВИЛ ТА УЧАСНИКИ ПРАВОВІДНОСИН У ЦІЙ СФЕРІ

Правила діють на всій території  Поздимирської сільської ради. Учасниками правовідносину сфері благоустрою населених пунктів на території сільської ради є:виконком сільської ради, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

Розділ ІІІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ, ГРОМАДСЬКИХ ТА ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСІВ, ВІДКРИТОСТІ ТА ДОСТУПНОСТІ ПРАВИЛ

Правила розробляються з метою забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою.

Правила розробляються для всіх сіл сільської ради і затверджуються сесією сільської ради.

Сільська рада через депутатів, шляхом доручення їм ознайомити виборців з Правилами на своїх виборчих округах, надрукування та розміщення текстів Правил в доступних для ознайомлення з ними місцях (на громадських стендах, вітринах) забезпечує вільний доступ населення до затверджених Правил.

Розділ ІV

УЧАСТЬ ГРОМАДЯН, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВИКОНАННІ ПРАВИЛ

До повноважень сільської ради у сфері благоустрою населених пунктів належить:

            -          затвердження місцевих заходів благоустрою населених пунктів сільської ради, забезпечення їх виконання;

-          створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

-          організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

-          організація місць відпочинку для населення;

-          розроблення схем санітарного очищення населених пунктів;

-          затвердження правил благоустрою територій села;

-          визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об'єктів благоустрою;

-          залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів ;

-          здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо;

-          надання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою;

-          визначення місць стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою населених пунктів, правил користування кладовищами, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою;

-          інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населеного пункту;

-          визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища.

До повноважень органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населених пунктів належить:

-          внесення в установленому порядку на розгляд сесій, засідань виконкому сільської ради пропозицій з питань благоустрою села;

-          організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою населеного пункту;

-          здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою територій сільської ради;

-          інформування населення про здійснення заходів з благоустрою села;

-          вирішення інших питань у цій сфері відповідно до вимог цих Правил.

Громадяни у сфері благоустрою села мають право:

-          користуватись об'єктами благоустрою села;

-          брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території сільської ради;

-          вносити на розгляд виконкому сільської ради, сесій сільської ради, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою села;

-          отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населеного пункту та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

-          брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населеного пункту, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

-          вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території села у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян;

-          звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов'язані:

-          утримувати в належному стані закріплені в установленному порядку за ними території;

-          дотримуватися правил благоустрою території населеного пункту;

-          не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населеного пункту;

-          відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою села.

Підприємства, установи та організації сільської ради у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

-          брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населеного пункту сільської ради та заходів з благоустрою їх території;

-          брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою населеого пункту;

-          вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводять до її нецільового використання;

-          вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

-          брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;

-          вносити на розгляд сільської ради, виконкому сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою території сільської ради.

Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою території сільської ради зобов'язані:

-          утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

-          утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини);

-          усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

-          усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

-          проводити згідно з планами, затвердженими сільською радою, виконкомом сільської ради інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин);

-          у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

-          відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

Розділ V

ПОРЯДОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ПРАВИЛ

Проект Правил розробляється виконкомом сільської ради. Потім він виноситься на обговорення загальних зборів громадян сільської ради. Виконкомом сільської ради приймаються всі пропозиції і доповнення до Правил внесені, присутніми на зборах, громадянами. Внесені пропозиції і доповнення аналізуються, перевіряється їх відповідність чинному законодавству і знаходять своє відображення в проекті Правил. Після чого даний проект з внесеними доповненнями затверджується на пленарному засіданні сільської ради і сільською радою забезпечується вільний доступ до Правил всього населення сільської ради.

Розділ

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ

У випадку прийняття інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою у порядку, встановленому чинним законодавством сільською радою до Правил вносяться зміни. Після внесення змін сільська рада забезпечує організацію доведення до відома всього населення і інших суб’єктів благоустрою Правил з внесеними змінами.

Розділ VІІ

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

1. Організацію благоустрою населеного пункту забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законом.

2. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території сільської ради.

3. Фінансування місцевих програм з благоустрою населеного пункту проводиться за рахунок коштів сільського бюджету та сум самооподаткування. Фінансування державних програм благоустрою населеного пункту та програм з благоустрою об'єктів, які перебувають у державній власності, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

4. Рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо благоустрою території села є обов'язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.

Розділ VІІІ

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОЕКТУ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ ПОЗДИМИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

До об'єктів благоустрою території сільської ради належать:

1) території загального користування:

-          парки, садита майданчики;

-          вулиці, дороги,  пішохідні  доріжки;

-          кладовища;

-          інші території загального користування.

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території населеного пункту.

Елементами благоустрою є:

-          покриття  вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

-          зелені насадження (у тому числі снігозахисні ) уздовж вулиць і доріг, в парках, садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

-          будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

-          засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

-          будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

-          обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

-          інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Щорічно на початку року виконкомом сільської ради розробляються заходи з реалізації проекту благоустрою населеного пункту, які обговорюються і затверджуються на відкритому пленарному засіданні сільської ради з запрошенням керівників всіх підприємств, установ, закладів, організацій, розміщених на території сільської ради. Щоквартально на засіданні виконкому і 2 рази на рік на засіданнях сесій сільської ради розглядаються питання про хід виконання заходів по благоустрою населеного пункту сільської ради.

Розділ IХ

ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

Об'єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населеного тпункту, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством.

Розділ Х

ОСНОВНІ ВИМОГИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ ПОЗДИМИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

На об'єктах благоустрою забороняється:

-          виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

-          самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

-          вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

-          складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

-          самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

-          встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

-          випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

-          здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

Розділ ХІ

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ОБ’ЄКТУ БЛАГОУСТРОЮ

   1. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населеного пункту, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

2. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах

благоустрою;

б) здійсненні ремонту інженерних мереж;

в) видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

г) прокладанні нових інженерних мереж;

ґ) виконанні інших суспільно необхідних робіт.

3. У випадках пошкодження чи знищення елементів благоустрою, визначених пунктом 2 частини другої цього розділу, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості.

Порядок визначення відновно вартості об'єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

5. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

Розділ ХІІ

ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до закону.

2. Сільська рада може передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до частини першої статті 15 цього Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об'єкта відповідно до частини четвертої статті 15 цього Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

3. Підприємства, установи, організації зобов'язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до законодавства та умов договору.

4. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначає виконком сільської ради.

5. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

Розділ ХІІІ

ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ’ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

3. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

4. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб.

5. На території  сільської ради ведеться облік зелених насаджень та складається їх реєстр за видовим складом та віком.

Облік зелених насаджень проводиться органами місцевого самоврядування.

6. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту споруд та будівель, у проектній документації яких передбачається озеленення прибудинкової території, здійснюється державною комісією з обов'язковою участю органів місцевого самоврядування.

7. Правила утримання зелених насаджень населених пунктів затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Розділ ХІV

ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

1. До об'єктів благоустрою території житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населеного пункту, на яких розміщені об'єкти житлової забудови, громадські будівлі та споруди, інші об'єкти загального користування.

2. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затверджених місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

Розділ ХV

ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ПРИСАДИБНОЇ ДІЛЯНКИ

1. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                      УКРАЇНА

Поздимирська сільська рада

Радехівського району Львівської області

с. Поздимир вул. Потічна, 5  телефон 7-24-15

                                                   16 сесія  VІІ скликання

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Рішення № 16-11 / VІІ

Від   15 серпня   2017 року                  

 

Про відмову у наданні дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель та споруд

 

 

       Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  для будівництва індивідуальних житлових будинків, керуючись ст. 26,31 Закону України

« Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновок  постійної депутатської комісії   з питань екології , будівництва та земельних ресурсів,  сесія Поздимирської сільської ради

 

                                                В И Р І Ш И ЛА:  

      

1. У зв"язку з відсутністю  вільних земельних ділянок  для будівництва            

 індивідуальних житлових будинків  відмовити громадянам:

                               Стельмащук Любові Андріївні ;

                               Гвоздю Володимиру Петровичу ;

                               Наливайко Зоряні Володимирівні;

                               Гнатіву Григорію Васильовичу ;

                               Микітко Ірині Степанівні;

                               Галясок Ользі Василівні;

                               Микитин Надії Романівні;

                               Гвоздь Вірі Василівні ;

                               Голько Надії Зіновіївні ;

                               Михалюку Василю Богдановичу ;

                               Голько Галині Василівні ;

                               Стельмащук Христині Василівні;

                               Ціпивко Сергію Михайловичу ;

                               Хімко Івану Григоровичу ;

                               Хімко Василю Григоровичу ;

                               Лішці Роману Володимировичу ;

                               Гнатів Лесі Василівні;

                               Курій Ірині Василівні;

                             

у наданні дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва житлових будинків і господарських будівель .

2. Рекомендувати вищевказаним громадянам повторно звернутися з заявами після  розробки та затвердження генерального плану села.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань екології, будівництва та земельних ресурсів.     

 

            Сільський голова                                                П.В.Гвоздь

 

                                               

                                                                                                                                                                         

                                                       УКРАЇНА

                                                           Поздимирська сільська рада

                                  Радехівського району Львівської області

                                                 20 сесія 7 демократичного скликання

 

                                                        РІШЕННЯ     № 20-20 / VII

 

від 28 грудня  2017 року

Про відмову у наданні дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки для будівництва індивідуального житлового

будинку і господарських будівель.

 

Розглянувши заяви про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних житлових будинків і господарських будівель, керуючись ст.26, 31 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, беручи до уваги висновок комісії з питань екології, будівництва та земельних ресурсів, Поздимирська сільська рада

 

                                     В И Р І Ш И Л А :

 

1.В зв’язку з відсутністю вільних земель для будівництва індивідуальних

   житлових будинків відмовити громадянам:

                         Балашенко Галині Василівні;

                         Шевчук Володимиру Володимировичу;
                         Яценко Марті Ігорівні;

                         Стельмащуку Олександру Івановичу;

                         Голько Ірині Ярославівні;

у наданні дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення

   земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків і

   господарських будівель.

3.Рекомендувати вищевказаним громадянам повторно звернутися з заявами

   після виготовлення генерального плану .                                                                                       

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань

    екології, будівництва та земельних ресурсів.

                          

 

  Сільський голова                                            П.В.Гвоздь

                                                            

                                                       УКРАЇНА

                                                           Поздимирська сільська рада

                                  Радехівського району Львівської області

                                                 22 сесія 7 демократичного скликання

 

                                                        РІШЕННЯ     № 22-28 / VII

 

від 16 березня  2018 року

 

Про відмову у наданні дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки для будівництва індивідуального житлового

будинку і господарських будівель.

 

Розглянувши заяви про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуальних житлових будинків і господарських будівель, керуючись ст.26, 31 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, беручи до уваги висновок комісії з питань екології, будівництва та земельних ресурсів, Поздимирська сільська рада

 

                                     В И Р І Ш И Л А :

 

1.В зв’язку з відсутністю вільних земель для будівництва індивідуальних

   житлових будинків відмовити громадянам:

                         Козловській Олесі Романівні;

                         Хімко Анастасіі Григорівні;

у наданні дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення

   земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків і

   господарських будівель.

3.Рекомендувати вищевказаним громадянам повторно звернутися з заявами

   після виготовлення генерального плану .                                                                                        

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань

    екології, будівництва та земельних ресурсів.

                          

 

  Сільський голова                                            П.В.Гвоздь

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *