про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території нежитлової будівлі (магазину) в селі Поздимир по вулиці Б.Хмельницько

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території нежитлової будівлі (магазину) в селі Поздимир по вулиці Б.Хмельницького, 44а Радехівського району

1. Замовник СЕО: Поздимирська сільська рада;

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування: Детальний план території, розроблений на підставі рішення Поздимирської сільської ради від 12.05.2020 р.  № 54-1/VII «Про виготовлення детального плану території нежитлової будівлі (магазину) в селі Поздимир по вулиці Б.Хмельницького, 44а», є містобудівною документацією, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території для обслуговування закладів торгівлі.

Детальний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування організації інженерно - транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою території проектування, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології (якщо вони присутні).

Завданнями проекту Детального плану території (ДПТ) є:

• обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

• урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

• обґрунтування та визначення території проектування для містобудівних потреб;

• забезпечення раціонального використання території;

• визначення на території проектування особливих функціональних зон, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання, розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання території.

 Детальний план території, відповідно до п.4.1 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», розробляється з метою:

  • уточнення планувальної структури і функціонального призначення території та параметрів забудови території;
  • встановлення червоних ліній під’їзних шляхів;
  • визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

При розробленні детального плану території нежитлової будівлі (магазину) в селі Поздимир по вулиці Б.Хмельницького, 44а, враховано містобудівну документацію, яка розроблялася раніше, а саме:

- Генплан  села Поздимир розроблений ДП ДІПМ «Містопроект» (м.Львів) у 2018 році та затверджений рішенням Поздимирської сільської ради від 09.11.2018 року № 30-1/VII;

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів): Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст.24) регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

Детальний план територій, який згідно зі ст. 19, визначає:

• функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;          

• містобудівні умови та обмеження;

• черговість та обсяги інженерної підготовки території;

• систему інженерних мереж;

• порядок організації транспортного і пішохідного руху;

• порядок комплексного благоустрою та озеленення.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: впливу не передбачається;

б) для територій з природоохоронним статусом: в межах детального планування відсутні території з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: не спричинятимуть транскордонних наслідків на довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено: територія для та обслуговування закладів торгівлі.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: не потребує додаткових досліджень.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування: З метою поліпшення навколишнього природного середовища встановлюються, смуга зелених насаджень, охоронні зони від інженерних мереж та червоні лінії вулиць, санітарно-захисна зона від станції технічного обслуговування автомобілів, автостоянок до існуючих житлових будинків.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: 80216, вул. Потічна, буд. 5, Радехівський р-н, Львівська обл., тел (03-255)-72415,           E-mail: pozdumur.rada@gmail.com  

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Поздимирської сільської ради з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. 

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 15 днів з дня її оприлюднення.

Органи з питань охорони навколишнього природнього середовища та з питань охорони здоров’я щодо проекту документа державного значення місцевого рівня надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Поздимирська сільська рада забезпечує складання звіту про стратегічну екологічну оцінку після врахування зауважень і пропозицій, отриманих у процесі громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та наданих обласними органами з питань охорони навколишнього природнього середовища та з питань охорони здоров’я.

Сільський голова                                                                     П.В. Гвоздь

 

 

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території із зміною цільового призначення гр. Музичці Андрію Івановичу

в селі Поздимир Радехівського району

1. Замовник СЕО: Поздимирська сільська рада;

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування: Детальний план території, розроблений на підставі рішення Поздимирської сільської ради від 24.06.2019 р. № 42-4/VII «Про виготовлення детального плану території із зміною цільового призначення гр. Музичці Андрію Івановичу», є містобудівною документацією, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території для будівництва та обслуговування закладів торгівлі та об’єктів придорожнього сервісу.

Детальний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування організації інженерно - транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою території проектування, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології (якщо вони присутні).

Завданнями проекту Детального плану території (ДПТ) є:

• обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

• урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

• обґрунтування та визначення території проектування для містобудівних потреб;

• забезпечення раціонального використання території;

• визначення на території проектування особливих функціональних зон, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання, розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання території.

 Детальний план території, відповідно до п.4.1 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», розробляється з метою:

  • уточнення планувальної структури і функціонального призначення території та параметрів забудови території;
  • встановлення червоних ліній під’їзних шляхів;
  • визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

При розробленні детального плану території із зміною цільового призначення гр. Музичці Андрію Івановичу в селі Поздимир Радехівського району, враховано містобудівну документацію, яка розроблялася раніше, а саме:

- Генплан  села Поздимир розроблений ДП ДІПМ «Містопроект» (м.Львів) у 2018 році та затверджений рішенням Поздимирської сільської ради від 09.11.2018 року № 30-1/VII;

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів): Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст.24) регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

Детальний план територій, який згідно зі ст. 19, визначає:

• функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;          

• містобудівні умови та обмеження;

• черговість та обсяги інженерної підготовки території;

• систему інженерних мереж;

• порядок організації транспортного і пішохідного руху;

• порядок комплексного благоустрою та озеленення.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: впливу не передбачається;

б) для територій з природоохоронним статусом: в межах детального планування відсутні території з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: не спричинятимуть транскордонних наслідків на довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено: території сільськогосподарського призначення, територія для будівництва та обслуговування закладів торгівлі та об’єктів придорожнього сервісу.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: не потребує додаткових досліджень.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування: З метою поліпшення навколишнього природного середовища встановлюються, смуга зелених насаджень, охоронні зони від інженерних мереж та червоні лінії вулиць, санітарно-захисна зона від станції технічного обслуговування автомобілів, автостоянок до існуючих житлових будинків.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: 80216, вул. Потічна, буд. 5, Радехівський р-н, Львівська обл., тел (03-255)-72415,           E-mail: pozdumur.rada@gmail.com  

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Поздимирської сільської ради з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. 

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 15 днів з дня її оприлюднення.

Органи з питань охорони навколишнього природнього середовища та з питань охорони здоров’я щодо проекту документа державного значення місцевого рівня надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Поздимирська сільська рада забезпечує складання звіту про стратегічну екологічну оцінку після врахування зауважень і пропозицій, отриманих у процесі громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та наданих обласними органами з питань охорони навколишнього природнього середовища та з питань охорони здоров’я.

 

 

Сільський голова                                                                     П.В. Гвоздь

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *